Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Dnevna naknada

ugovorena suma osiguranja koju osiguranik prima za svaki dan privremene radne nesposobnosti. Uslovima osiguranja utvrđuje se najduže trajanje isplate ove nadoknade po svakom osiguranom slučaju;