Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Izdavanje polise

postupak kojim se potvrđuje da je zaključen ugovor o osiguranju. Nakon sklapanja ugovora o osiguranja osiguravač ugovaraču osiguranja, odnosno osiguraniku dostavlja pismenu ispravu – polisu osiguranja. Nakon toga korisnik osiguranja, odnosno osiguranik ostvaruje svoja prava ako dođe do osiguranog slučaja;