Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Jednokratna premija

novčani iznos u osiguranju života  ili osiguranju rente kojim se odjednom obezbjeđuje odgovarajuće osiguranje za cjelokupno trajanje osiguranja. Za istu sumu osiguranja jednokratna premija je manja od zbira ukupno plaćene premije koja bi se izmirivala u djelovima tokom više godina;