Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Karenca

razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravač nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj;