Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Korisnik osiguranja

fizičko ili pravno lice u čiju korist se osiguranje ugovara i  kome se isplaćuje ugovorena osigurana suma;