Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Malus

kazneni doplatak na premiju zbog nastalih šteta koji osiguravač obračunava osiguraniku;