Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Materijalna šteta

šteta na stvarima, nastala njihovim oštećenjem, uništenjem ili povredom osiguranikovog imovinskog prava;