Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Nagrada za spasavanje

je pokrivena osiguranjem samo u slučaju ako je spasavanje bilo neophodno kako bi se izbjegli osigurani rizici. Za spasavanje vezano za opasnosti koje nisu pokrivene osiguranjem, osiguravač nije dužan da isplati bilo kakav iznos;