Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Najveća moguća šteta

najveća šteta za koju se smatra da se može desiti u datom osiguranju (razorna prirodna nepogoda, veliki požar, saobraćajna nesreća…). Osiguravač se obično rastertećuje velikog dijela ovako krupnog rizika predajući ga reosiguravaču;