Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguravač

pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje da će osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja isplatiti ugovorenu naknadu iz osiguranja ukoliko se desi osigurani slučaj;