Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Procjenitelj štete

ovlašćeno lice sa strane osiguravača sa zadatkom procjene štete. Na izbor procjenitelja utiču vrsta oštećenog objekta, visina i priroda oštećenja i grana osiguranja.