Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Regres

opšteprihvaćeno pravilo u imovinskim osiguranjima, po kome na osiguravača, posle isplaćene naknade štete prelaze sve osiguranikove tražbine prema licu odgovornom za štetu i to u punoj visini naknade.