Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Reosiguranik

osiguravač koji prosledjuje, odnosno predaje dio svoga portfelja osiguranja u pokriće reosiguravaču. Drugi naziv za reosiguranika je cedent.