Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Reosiguranje

ustanova kojom osiguravač, na osnovu ugovora o reosiguranju, prenosi deo rizika na reosiguravača.