Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Režijski dodatak

dio premije osiguranja koji služi za pokriće troškova osiguranja, odnosno svih izdataka u vezi sa radom organizacije za osiguranje, ne računajući iznose namijenjene za isplatu štete niti za reosiguranje: razni materijalni, nematerijalni troškovi, zarade zaposlenih.