Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Rizik

u osnovnom značenju, riječ je o mogućnosti nastanka neželjenog, ekonomski štetnog dogadjaja koji, ako nastupi, stvara obavezu osiguravača prema osiguraniku iz zaključenog ugovora o osiguranju ili po zakonskim odredbama.