Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Rok prijave

kada se desi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da to odmah prijavi osiguravaču ili njegovom zastupniku. Zakonom o obligacionim odnosima i opštim uslovima osiguranja daje se krajnji rok prijave (izuzev osiguranja života) u trajanju od 3 dana po saznanju o nastupanju osiguranog slučaja.