Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Samopridržaj

dio sume osiguranja ili štete čije osiguaravajuće pokriće obezbedjuje osiguravač i koji se ne predaje u reosiguranje.