Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Skadenca

dan nakon koga se osiguravač, zbog isteka osiguranja više ne nalazi u obavezi prema osiguraniku. Ovaj datum je naznačen u polisi osiguranja.