Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Šteta

nepovoljna promjena na imovini ili licu prouzrokovana nekim dogadjajem ili nečijom radnjom. Nastankom rizika i dešavanjem štete, ako su ispunjeni uslovi nametnuti ugovorom o osiguranju, stvara se osnovna osiguravačeva obaveza da osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja isplati odštetu.