Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Tarifiranje

primjena cjenovnika premija zasnovana na vrednovanju rizika kod pojedinaca ili organizacija. Obuhvata razvrstavanje rizika u tarifne grupe i primjenjivanje odgovarajuće premijske stope kako bi se obračunala premjerena premija osiguranja.