Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Tehnička rezerva

spada u  novčana sredstva s kojima posluje organizacija za osiguranje i iz kojih izmiruje svoje obaveze. Prema našim zakonskim propisima, tehnička rezerva obuhvata rezervu prenosnih premija, rezervu šteta i rezervu za mnogobrojne i katastrofalne štete. Stvara se iz sredstava tekuće tehničke premije ili, u slučaju potrebe, i iz rezerve sigurnosti.