Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Ugovor o osiguranju

odnosi osiguranja se zasnivaju ugovorom kao pravnim poslom, bilo da je riječ o dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju. Ugovor o osigurnju stvara obaveze za obe ugovorne strane – osiguranik se obavezuje da plaća premiju osiguranja a osiguravač da snosi posledice ostvarenja rizika.