Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Vinkulacija

kod ugovora o osiguranju radi se o odredbi kojom se osiguranikovo pravo potraživanja potpuno ili djelimično prenosi na  neko treće lice;