Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Vještačenje

postupak kojim se razrješavaju sve sporne i nejasne činjenice kod prihvatanja rizika u osiguranje, kao i procjene štete na osiguranom objektu, tjelesne povrede ili smrtnog slučaja kod osiguranog lica kada je potrebno stručno znanje vještaka, koji je izuzetno osposobljen i priznat u određenoj oblasti;