Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Zakon o osiguranju

propis kojim se rješavaju brojna pitanja u vezi sa osnivanjem, poslovanjem i prestankom rada osiguravajućih organizacija koje se bave osiguranjem imovine i lica, kao i u vezi sa nadziranjem njihovog poslovanja;