Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Zastupnik u osiguranju

zaključuje ugovore o osiguranju (izdavanje polise) u ime i za račun osiguravača;