Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Prijava štete

Na web stranici Lovćen osiguranja nudimo vam pomoć pri prijavi šteta. Štetni događaj prijavite čim za njega saznate, a prijavu možete izvršiti:

  • Putem telefona, na brojeve: 020 602 430 i 020 602 431, i naši stručni saradnici pomoći će vam u najkraćem mogućem roku
  • Tako što ćete ispuniti obrazac koji možete preuzeti na našoj web stranici i isti nam ispunjen dostaviti putem pošte ili e-maila na adresu prijava.stete@lo.co.me
  • Lično, u jednoj od naših poslovnica

Postupak rješavanja odštetnog zahtjeva počinje vašom prijavom štete.

 

 


Automobilska osiguranja

Prijava i zahtjev za naknadu štete iz automobilske odgovornosti
Prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska
Prijava štete za tjelesne povrede

Imovinska osiguranja

Prijava štete na imovini
Prijava štete iz osiguranja provalne krađe i razbojništva
Prijava štete lom mašina
Prijava štete usjevi i plodovi
Prijava štete na životinjama

Osiguranja nezgode

Prijava za osiguranje nezgode
Prijava dopunskog zdravstvenog osiguranja

Ostala osiguranja

Prijava štete za osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika
Prijava štete za osiguranje robe u prevozu
Prijava štete na čamcima

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku