Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Podnošenje zahtjeva za štete na imovini

Štetu prijavite odmah nakon oštećenja imovine. Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

 

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

  • popunjen obrazac prijave štete
  • važeća polisa osiguranja
  • zapisnik MUPa, u slučaju da je šteta usled požara, provalne krađe, razbojništva, saobraćajne nezgode
  • video zapis / fotografije sa lica mjesta ukoliko postoje

 

Važno: Do dolaska procjenitelja ne mijenjati stanje oštećenih / uništenih stvari

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku