Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Postupak rješavanja

VAŽNI KORACI PRI NASTANKU ŠTETE

 1. Paziti - najvažnija je lična bezbjednost ljudi.
 2. Spriječiti dalju štetu.
 3. Snimiti fotografiju – ukoliko je moguće načinite nekoliko fotografija štete.
 4. Provjeriti postojeće osiguranje i prijaviti štetu.
 5. Početi s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i obimu štete.

 

POSTUPAK RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:

 • web stranici Lovćen osiguranja;
 • na svim prodajnim mjestima Lovćen osiguranja i
 • kod prodajnog zastupnika Lovćen osiguranja.

NADLEŽNOST ZA OBRADU ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj službi Lovćen osiguranja:

 • lično,
 • putem pošte i
 • putem elektronske pošte.

DODATNA POJAŠNJENJA/DOKUMENTACIJA

Ukoliko stručni saradnik ocijeni da je za rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju, pojašnjenje ili obaviti dodatne preglede, o tome se klijent posebno pismeno ili usmeno obavještava.

ODLUKA I OBAVJEŠTAVANJE

Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva, Lovćen osiguranje oštećeniku dostavlja pismeno obavještenje u vezi sa isplatom ili drugim načinom rješenja odštetnog zahtjeva.

ŽALBENI POSTUPAK

Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Lovćen osiguranja prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti:

 • lično, 
 • putem pošte i 
 • putem elektronske pošte. 

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija Lovćen osiguranja.

INFORMACIJE TOKOM POSTUPKA RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Za sve informacije tokom i nakon obrade odštetnog zahtjeva oštećenik se može obratiti stručnoj službi Lovćen osiguranja.

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku