Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Na osnovu odredbi važećih Zakona o osiguranju, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilnika o čuvanju, obradi i zaštiti podataka o ličnosti koji je usvojen na 122. sjednici Odbora direktora Lovćen osiguranja AD Podgorica, dana 22.12.2016.godine, dajem sljedeću

 

S A G L A S N O S T

 

Dajem svoj pristanak da Lovćen osiguranje AD Podgorica može moje lične podatke obrađivati u svrhu vlastite evidencije kao i u svrhe provjere identiteta. Svojeručnim potpisom dajem saglasnost da  na svoj lični pretplatnički mobilni telefon ili adresu elektronske pošte, kao i na kućnu adresu, primam obaveštenja o  promotivnim aktivnostima, ponudama i uslugama Lovćen osiguranja AD Podgorica.

 

Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom momentu pismenim putem na adresu sjedišta Lovćen osiguranja, ul.Slobode 13 A, 81000 Podgorica. Obrada podataka je nedozvoljena poslije opoziva pristanka. 

 

Lice koje je dalo ovu saglasnost ima prava u slučaju nedozvoljene obrade u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

 

Ova saglasnost važi do opoziva. 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku