Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Automobilska osiguranja: Dobro je znati

19. 9. 2019

Po osnovu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, nemate pravo na naknadu štete:

 

1. ako ste vi prouzrokovali štetu;

 

2. za stvari koje su vam povjerene na prevoz ili čuvanje;

 

3. za štetu nastalu pri prevozu nuklearnih ili drugih radioaktivnih materijala;

 

4. ako je šteta nastala učestvovanjem na trkama kojima je cilj postizanje najveće brzine;

 

Kada gubite prava iz osiguranja – osiguranje automobilske odgovornosti?

 

1. ako se lica prevoze na mjestu koje nije predviđeno za prevoz lica;

 

2. ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole;

 

3. ako ste upravljali vozilom pod uticajem alkohola, droge ili narkotika. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola ako je udio alkohola u krvi 0,5 promila i više i ako se nakon saobraćajne nezgode odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti.

 

U kojim slučajevima gubite pravo na odštetu na osnovu kasko osiguranja?

 

1. ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole za dotično vozilo;

 

2. ako ste upravljali vozilom pod uticajem alkohola, droga i drugih narkotika. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola ako je koncentracija alkohola u organizmu viša od zakonom dozvoljene;

 

3. ako ste štetu prouzrokovali namjerno ili prevarom;

 

4. ako usljed grube nemarnosti kršite važeće saobraćajne propise, kao što je:

• svjesno prolazak na znak crvenog svjetla na semaforu,

• vršite preticanje na mjestu na kojem to nije dozvoljeno,

• vozite brzinom koja je 100% viša od dozvoljene na tom dijelu puta.

 

5. ako nakon ostvarenog rizika krađe vozila niste u mogućnosti predočiti set originalnih ključeva dotičnog vozila.

Share on Google+