Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Kako spriječiti prenos finansijskog terete na nasljednike?

8. 4. 2021

 

Ne uzimate kredit jer ste zabrinuti da bi sa njim opteretili porodicu ako se vama nešto dogodi? Ne brinite previše. Zaključenjem životnog osiguranja korisnika kredita obezbjeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže jer u slučaju smrti, kredit se plaća iz ugovorenog osiguranja.

 

Prije nekoliko godina u jednoj TV emisiji je bila priča tri sestre, dvije su bile studentkinje, a jedna je pohađala osnovnu školu, koje su nakon smrti oba roditelja naslijedile stan i 25.000 EUR duga. Priča je pogodila u srce mnoge i otvorila pitanje - Kako možemo zaštiti naše najdraže za slučaj najgoreg?

 

Kada podižemo kredit, potrebna nam je garancija da finansijski teret kredita u slučaju neočekivanih događaja neće preći na nekog drugog. Jedan od najboljih načina za zaštitu vašu porodice je ugovaranje jedne od dvije vrste riziko životnog osiguranja, koje uz veoma  pristupačnu premiju osiguranja pružaju dovoljno visoko osiguravajuće pokriće.

 

Životno osiguranje korisnika kredita – Riziko krediti 

Ovo osiguranje je prvenstveno namijenjeno plaćanju kredita iz osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajno je da se osiguranje ugovara kada se uzima kredit u banci. Trajanje osiguranja se poklapa sa periodom na koji je kredit podignut i to, od 1 do 30 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za plaćanje premije u mjesečnim ili godišnjim ratama, od 3 do 30 godina. Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od podignutog kredita. 

 

Pored Životnog osiguranja korisnika kredita, za zaštitu vaših najbližih možete sklopiti i Riziko životno osiguranje. Oba ova osiguranja su osiguranja za slučaj smrti, bez štednje.

 

Riziko životno osiguranje – Riziko Clasic 

Ovo osiguranje pruža visoku osiguranu sumu sa pristupačnim premijama. Namijenjeno je za pokriće troškova koji nastanu u slučaju smrti osigurane osobe, za nadomjestak umanjenih prihoda, otplatu kredita i slično. Riziko životnim osiguranjem mogu se osigurati dvije osobe, što nazivamo uzajamnim riziko osiguranjem. U slučaju smrti jedne od dvije osigurane osobe (supružnika), za vrijeme plaćanja premije, Osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu sumu.

 

Osnovnom osiguranju za slučaj smrti mogu se priključiti dodatna osiguranja, dopunsko osiguranje od posljedica nestrećnog slučaja – nezgode i dopunsko osiguranje od težih bolesti I povreda (osnovni ili prošireni paket).

 

Trajanje osiguranja je od 1 do 25 godina za jednokratno plaćanje, odnosno na rok od 3 do 25 godina za plaćanje u ratama (mjesečno ili godišnje).

 

Razlika između Životnog osiguranja korisnika kredita - Riziko krediti i Riziko životnog osiguranja - Riziko Classic je u tome što je Životno osiguranje korisnika kredita, vezano za kredit i osigurana suma za slučaj smrti je opadajuća, smanjuje se u skladu sa smanjenom obavezom po kreditu. Kod Riziko životnog osiguranja osigurana suma za slučaj smrti je jednaka od početka do isteka osiguranja (fiksna je).

 

Uzmimo za primjer mladu porodicu koja se odluči na podizanje stambenog kredita. Oni već imaju neku ušteđevinu, ali im je i pored toga potreban stambeni kredit. Odlučuju se za kredit u iznosu od 50.000 EUR sa rokom otplate od 20 godina. Obzirom da supruga Nina ne radi, tridesetogodišnji suprug Nikola izdržava tročlanu porodicu. Na koji će način Nikola jednostavno obezbijediti da neotplaćeni dug u slučaju njegove smrti ne padne na njegovu porodicu?

 

Pogledajmo koje opcije na raspolaganju ima Nikola:

 

1. da prilikom podizanja kredita ugovori Životno osiguranje korisnika kredita- Riziko krediti sa osiguranom sumom u visini kredita – to je 50.000 EUR. Tako će Nikola pored mjesečnih otplata za kredit uplaćivati i premiju osiguranja za navedeno osiguranje u iznosu od 7,93 EUR mjesečno. Premiju će plaćati 16 godina (80% perioda od ugovorenog trajanja osiguranja) tako da će ukupno, na ime premije osiguranja, ako se za vrijeme otplate kredita ne desi najgore, uplatiti iznos od 1.522,56 EUR. Međutim, ako nakon deset godina plaćanja kredita dođe do teške nesreće, osiguravajuće društvo će za pokrivanje neotplaćenog dijela kredita isplatiti osiguranu suma u iznosu od oko 32.000 EUR.

 

2. da prilikom podizanja kredita ugovori Riziko životno osiguranje – Riziko Classic sa osiguranom sumom za slučaj smrti u visini od 50.000 EUR. Premija osiguranja za riziko osiguranje je 13,60 EUR mjesečno. Ako se do isteka osiguranja ne dogodi najgore, Nikola će za 15-togodišnje trajanje osiguranja platiti premiju u iznosu od 2.448,00 EUR. Ako nakon, na primjer, prve, desete ili četrnaeste godine od ugovaranja osiguranja dođe do tragične nesreće, osiguravajuće društvo će platiti osiguranu sumu u iznosu od 50.000 EUR. Za pokriće kredita će porodica platiti u 10-toj godini osiguranja oko 32.000,00 EUR, a preostala sredstva će porodica upotrijebiti prema svojim potrebama – kako želi.

 

Prilikom donošenja odluke o vrsti osiguranja koje će se sklopiti i visini osigurane sume treba uzeti u obzir sve finansijske obaveze, koji bi u slučaju smrti osigurane osobe, pale na najbliže.

 

Kontaktirajte našeg agenta osiguranja i informišite se o svim mogućnostima i uslovima zaključenja Ugovora o životnom osiguranju. Konačna odluka je na svakom pojedincu, da odluči na koji način da najbolje zaštiti one koje voli i koji su finansijski zavisni od njega.

 

 

 

Više na: https://www.lovcenzivot.me/

 

Share on Google+