Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Koja je razlika između pokrića izliva vode i poplave?

14. 9. 2020

Morate znati razliku između poplave i izliva vode prilikom osiguranja kuće ili stana.

 

 “U kuhinji imam poplavu”, obično kažete kada pozovete asistenciju doma Lovćen osiguranja. Ovakve okolnosti niko ne planira, ali nije nemoguće da Vas u kuhinji, nakon povratka sa posla, sačeka poplava umjesto dobrog ručka. Pošto je vrlo moguće da poplava bude aktivna i po nekoliko sati, sasvim je logično da je u tom vremenskom periodu nanijela i ogromnu štetu. U takvim slučajevima, posebno ako se radi o stambenoj jedinici u zgradi, ne smatramo poplavom već izlivom vode. Koja je razlika između poplave i izliva vode, a koju je veoma važno razumjeti prilikom ugovaranja osiguranja Vaše kuće ili stana, objašnjavamo u nastavku.

Poplava nastala kao posljedica prirodne nepogode

Poplavu uzrokuje priroda i za nju možemo reći da se češće pominje u medijima nego izliv vode. Imajući u vidu ovu činjenicu, nije neobično da ljudi poistovjećuju ova dva, za osiguranje, različita pojma.
 

Naši procjenitelji takođe otkrivaju da izliv vode nanosi veću štetu. Vlasnici stanova ili kuća mogu se, pored osnovnih rizika (požar, oluja, grad), osigurati i od rizika od poplave.

 

Najednostavniji način je da se odlučite za paketno osiguranje Dome moj, gdje je osiguranje za rizik od poplave zgrade i pokretne imovine već uključeno u pakete Plus i Komfort.
 

Ugovor o osiguranju sastoji se od polise osiguranja i važećih opštih uslova. Prilikom ugovaranja osiguranja potrebno je razjasniti obim osiguranja i prilagoditi ga potrebama i željama osiguranika.
 

Pod pojmom poplave, smatra se izliv stalnih voda poput rijeka, mora ili jezera koji usljed snažnih padavina mogu da narastu i poplave zemlju i imovinu na kojoj su stvari zaštićene i osigurane.

 

Poplava, dakle, čini pojavu vode na osiguranom zemljištu nastalu i usljed proloma oblaka, kao i stihijsko plavljenje vodom zbog izuzetno jakih padavina koje se slivaju po strminama, cestama i putevima (bujice).

 

Podzemna voda se takođe smatra poplavom ako je bila izazvana plavljenjem zemljišta u neposrednoj blizini osiguranih predmeta i objekata.

Izliv vode nastao kao posljedica oštećenja unutar zgrade

U višespratnim zgradama, mnogo češće nam prijeti mogućnost curenja vode iz vodovodnih ili odvodnih (kanalizacionih) cijevi, uređaja za grijajanje ili drugih uređaja povezanih na cjevovodnu mrežu.
 

Osiguranje od curenja vode pokriva štetu koja može nastati ako su ove cijevi ili uređaji oštećeni ili začepljeni, ali samo ako takve uređaje i cijevi održavate pravilno i redovno.
  

Pažnja! Ako slavine ostavite otvorene ili zaboravite da ih zatvorite, osiguranje neće pokriti štetu koja bi nastala u ovom slučaju.
 

Kada ste adekvatno osigurani od izliva vode koje nije uzrokovano vašom nepažnjom, nakon prvog iznenađenja Vaš sljedeći korak bi trebalo da bude poziv Lovćen osiguranju.
 

Asistencija doma, koju možete dodatno ugovoriti u sklopu paketnog osiguranja “Dome moj”, pomoći će Vam i da popravite štetu u saradnji sa majstorima. Na Vaš poziv, u slučaju hitnih nepredvidivih sitacija, Centar za asistenciju u najkraćem roku organizuje pomoć preko ovlašćenih pružaoca usluga. Pokriće pružamo 24 časa na dan, 7 dana u nedjelji, kada nastane hitan slučaj koji zahtijeva aktivnost neophodnu za sprečavanje daljeg povećanja štete u Vašem domu, u ovom slučaju vodoinstalatera.

Prijavite štetu što je prije moguće

Najčešće prijave po osnovu imovinskih osiguranja su izliv vode iz dovodnih i odvodnih cijevi (kupatilo, kuhinja). Za sve štetne događaje, preporučujemo da štetu prijavite što je prije moguće. Međutim, najvažnije je spriječiti dalje oštećenje. Ako je moguće, napravite neke fotografije i pobrinite se da se sačuvaju dokazi o šteti sve do dolaska procjenitelja.

 

Štetu možete prijaviti putem telefona 020 602 430, e-maila ili dolaskom u naše poslovnice. Na našoj web stranici možete naći obrasce za prijavu štete,koje nakon popunjavanja uz prateću dokumentaciju trebate poslati na e-mail adresu. Detaljnija uputstva i potrebne obrasce možete naći na linku Prijava štete.

 

Izvor: Vse bo v redu

Share on Google+