Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Najčešća automobilska oštećenja

14. 10. 2021

 

I koje osiguranje ih pokriva ?

Kupovina i održavanje automobila nisu mali troškovi. Zbog toga niko od nas ne želi nepredviđene troškove nastale usljed oštećenja ili drugih neočekivanih događaja koji se mogu dogoditi tokom vožnje, kao i kada je automobil parkiran. Provjerili smo koja su automobilska oštećenja najčešća i kako ste sa odgovarajućim osiguranjem mirniji jer će vaše troškove pokriti vaša polisa osiguranja.

 

Sudar

 

Najčešće oštećenje koje zadesi naše četvorotočkaše su sudari svih vrsta. Može se dogoditi samo lagan kontakt sa drugim vozilom ili objektom, pa oštećenje zahtijeva samo osvježenje boje ili promjenu fara. Međutim, može doći do sudara jače snage, u kojem se oštete vitalni dijelovi automobila, pa će samim tim i popravka biti zahtjevnija.

 

Ako je u sudaru učestvovalo drugo vozilo, ali niko nije povrijeđen i postoji samo manje materijalno oštećenje (do 500,00 €), pri čemu ste uspjeli da se dogovorite sa učesnicima o krivici, u tom slučaju ćete popuniti Evropski izvještaj (primjer pravilno popunjenog EI). U suprotnom morate pozvati policiju.

 

Koje osiguranje će pokriti oštećenje?

  • Ako niste počinilac, oštećenje nastalo na vašem vozilu kao i moguće tjelesne povrede vozača i putnika, pokriće osiguranje automobilske odgovornosti - AO uzročnika. Ako je greška zajednička, dio oštećenja biće pokriven poravnanjem iz AO osiguranja.
  • Međutim, ako ste vi počinilac, oštećenje koje je nastalo drugim učesnicima (materijalno i tjelesno) pokriće vaše osiguranje automobilske odgovornosti. Isto važi i za putnike u vašem vozilu. Ovo osiguranje neće pokriti oštećenje ako se povrijedite vi u ulozi vozača. Naime, to pokriva AO PLUS osiguranje vozača. Šteta nastala na vašem vozilu biće pokrivena potpunim kasko osiguranjem automobila.

 

U slučaju sudara, gdje nastane velika materijalna šteta, može se proglasiti totalna šteta. Kako osiguravajuće društvo rješava slučaj totalne štete?

 

Parking – nepoznati počinilac

 

Ostala oštećenja u smislu učestalosti su oštećenja nastala kao posljedica dodira nepoznatog vozila na parking. U slučaju ovog oštećenja vozila možete utvrditi pokriće na osnovu potpunog kasko osiguranja ili iz djelimičnog kasko osiguranja po kombinaciji H – parking.

 

Kombinacije djelimičnog kasko osiguranja su takođe korisne prilikom utvrđivanja oštećenja, koja su već pokrivena potpunim kasko osiguranjem. U slučaju djelimične kombinacije kasko osiguranja nema odbitne franšize koja se može ugovoriti prilikom zaključenja potpunog kasko osiguranja, a istovremeno, u slučaju oštećenja na automobilu ne gubite bonus već stečen prilikom plaćanja premije potpunog kasko osiguranja.

 

Šta to znači? Iznos oštećenja nastalih dodirom nepoznatog vozila na parkingu obično je manji. Može se

čak ispostaviti da je iznos oštećenja niži od iznosa franšize. Istovremeno, utvrđivanje oštećenja iz potpunog kasko osiguranja utiče na gubitak već dobijenog bonusa prilikom plaćanja premije osiguranja. Stoga bi u takvim slučajevima vjerovatno radije sami platili troškove popravke. Međutim ako imate sklopljenu djelimičnu kombinaciju H – parking, pokrili biste oštećenje iz ove djelimične kombinacije, i to bez uticaja na bonus i odbitne franšize.

 

Ipak treba znati da djelimično kasko osiguranje po kombinaciji H – parking, ne pokriva sva potencijalna oštećenja koja mogu nastati na parkingu: npr. kada svojim vozilom prouzrokujete oštećenje drugom vozilu; ako na automobil koji je na parkingu sa krova padne ledenica a pokaže se da je vlasnik parkinga objektivno odgovoran za pad; ako neko kolicima za kupovinu naleti na vaše vozilo kao i ostale štete izazvane nepažnjom.

 

Pad ili udarac predmeta

 

Ova oštećenja se ne dešavaju na tako spektakularan način, kao što možemo vidjeti na filmovima. To je obično pad grane, ledenice ili snijega. Ovo oštečenje pokriva potpuno kasko osiguranje sa dogovorenom odbitnom franšizom i to bez obzira na vrstu predmeta.

Ako se događaj desi na parkingu usljed pada ledenica ili snijega sa krova zgrade, oštećenje se pokriva i djelimičnom kombinacijom H – parking.  Ako se pokaže da je vlasnik parkinga objektivno odgovoran za pad ledenica ili snijega sa krova  objekta, šteta će biti pokrivena vlasnikovom odgovornošću.

 

Ako je pad drveta ili grane prouzrokovala oluja, oštećenje možete utvrditi u okviru djelimičnog kasko osiguranja po kombinaciji B – opasnosti od požara i prirodnih nepogoda.

 

Sudar sa divljači i domaćim životinjama

 

Divljač kao i domaće životinje mogu se naći na putu u svim godišnjim dobima, posebno na sjeveru Crne Gore.

 

Stepen oštećenja zavisi od toga koja se životinja našla pod farovima vozila i šta se dogodilo. Prilikom sudara sa većom divljači ili domaćom životinjom može se oštetiti hauba kao i vjetrobransko staklo ili pak cijeli krov vozila. Najčešće je to udarac, a posljedice su oštećenje branika, te hladnjaka motora i klime, a i same šasije.

Isto važi i ovdje: šteta će biti pokrivena potpunim kasko osiguranjem automobila, uzimajući u obzir moguću franšizu, ili djelimičnim kasko osiguranjem automobila po kombinaciji D –divljač i domaće  životinje.

 

Ova kombinacija pokriva samo oštećenja direktnog kontakta sa životinjom. Svako posljedično oštećenje, npr. ako automobilom sletite sa puta zbog sudara sa životinjom, oštećenje pokriva samo potpuno kasko osiguranje.

 

Grad

 

Ne možemo zanemariti činjenicu da ljeto pored vrućina donosi i veće padavine, oluje pa čak i grad. Sve navedeno se smatra priprodnom nepogodom, pa su limarske popravke i sve što je potrebno pokrivene djelimičnom kombinacijom kaska B – opasnosti od požara i prirodnih nepogoda.

 

Djelimična kombinacija kaska B pokriva štetu nastalu usljed oštećenja ili uništenja vozila koje je posljedica pripodnih i elementarnih nepogoda tj. požara, zemljotresa, direktnog udara groma, oluje, grada, sniježne lavine, odrona zemlje itd.

 

Razbijanje stakla

 

Razbijanje vjetrobranskog stakla ili drugih prozora bilježi se kao uobičajno oštećenje. Nije važno da li je razlog kamenčić koji dođe sa puta ili nešto drugo, ovo oštećenje pokriva potpuno kasko osigiuranje sa mogućom odbitnom franšizom ili djelimično kasko osiguranje po kombinaciji E – staklo.

 

Međutim treba napomenuti da osiguranje, u okviru ove kombinacije, ne pokriva oštećenja na staklima svjetlosnih tijela automobila, poput svijetala i ogledala. Za to Vam je potrebna djelimično kasko osiguranje po kombinaciji J – spoljašnja svjetlosna tijela i ogledala, po kojoj su osigurana sva standardno ugrađena svjetlosna tijela i ogledala ako se ista polome ili oštete.

 

 

Štetu možete prijaviti ovdje

 

Share on Google+