Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Popravka vrata i druge kućne popravke - asistencija doma pokriva (skoro) sve

3. 2. 2020

Vjerujemo da možete da budete sam svoj majstor. Ali prilikom popravke vrata, vodovoda ili sistema za grijanje može da vam pomogne i asistencija doma.
 

Ne morate uvijek da budete sam svoj majstor. Može vam pomoći i asistencija doma.
 

Znate li razliku između odvijača i francuskog ključa? Znate li gdje je ormar sa osiguračima? Odlično. Pa ipak, kada vam je potrebna hitna popravka ulaznih vrata, popravka vodovoda ili sistema za grijanje, kada morate brzo da reagujete ili rizikujete da nastane još veća šteta, nema potrebe da budete sam svoj majstor. Može da vam pomogne asistencija doma. Predstavljamo pet najčešćih uzroka zbog kojih osiguranici pozivaju naš asistencijski centar.

Šta je asistencija doma?

Sa osiguranjem asistencije doma na raspolaganju su vam usluge:
 

- vodoinstalatera kod kvarova na vodovodu ili kanalizaciji;

- elektroinstalatera kod kvarova na električnim instalacijama;

- instalatera kod kvarova na sistemu za grijanje/hlađenje;

- stolara ili bravara kod oštećenja vrata ili prozora;
- usluge otvaranja ulaznih vrata;
- stakloresca pri razbijenim vanjskim staklima.
 

Osiguranje asistencije doma u jednoj godini osiguranja obezbjeđuje usluge za tri hitna slučaja. To su iznenadni i neočekivani događaji koji se dese u stanu i bez hitnog preduzimanja mjera mogli bi da prouzrokuju dodatnu štetu.

Osiguranje možete ugovoriti kao dodatno osiguranje uz požarno osiguranje stambenog objekta i/ili pokretnosti u njemu (Paketno osiguranje stambenih objekata “Dome moj” i Kombinovano osiguranje stana i stvari u stanu “Klasik”) i kao samostalno osiguranje.

Kojih slučajeva ima najviše?

Saradnici u centru za asistenciju navode pet najčešćih slučajeva u kojima je osiguranicima potrebna pomoć asistencije doma:

Kvar na vodovodnim instalacijama

Najčešće je riječ o najrazličitijim curenjima na spoljašnjim ili ugradnim vodovodnim cijevima u stanu.
 

Asistencija šalje izvođača koji procjenjuje problem. Prema potrebi zamjenjuje zaptivke na oštećenim cijevima, zamjenjuje cijevi odnosno postavlja novu ako stara više ne može da se popravi.


Ne zaboravite i na samo osiguranje stana - jedno je asistentska pomoć majstora, ali moguće je i da je nastala dodatna šteta.
 

Majstor će popraviti cijev, a sa paketnim osiguranjem stambenih objekata ”Dome moj” biće pokrivena nastala šteta. Ovo važi kada se cijevi ili instalacije oštete ili začepe. I samo ako takve instalacije i cijevi adekvatno i redovno održavate.
 

Kod zanatskih usluga, gdje garantujemo pomoć u hitnom slučaju, visina pokrića troškova je do iznosa od 200 € po osiguranom slučaju, a u ovaj iznos uključeni su i  troškovi sitnog potrošnog materijala (do iznosa od 15 €).
 

Ukoliko u/na domu nastane šteta zbog koje se ne može upotrebljavati u potpunosti ili djelimično, a preostali dio prostora nije pogodan za stanovanje, kao dodatno pokriće, obezbjeđujemo pokriće troškova privremenog smještaja do iznosa od 600 € po osiguranom slučaju, a u ovaj iznos uključeni su i troškovi organizovanja premještanja do mjesta privremenog smještaja.

Kvar na kanalizacionim instalacijama

Česti su slučajevi da se začepe kanalizacione cijevi odnosno odvodi.
 

Izvođač asistencije pomoći će vam sa čišćenjem odnosno otčepljivanjem najrazličitijih kanalizacionih odvoda i pripadajućih cijevi. Od težine svakog slučaja zavisi i izbor alata.

Kvar na sistemu za grijanje

Uglavnom su to kvarovi gorionika, a često na najrazličitije načine cure i ventili radijatora ili loše rade.
 

Kod radijatora u većini slučajeva majstor u potpunosti mora da odzrači čitav sistem i da ga napuni vodom do preporučenog pritiska.

Oštećenje prozora

Prozore najčešće oštećuje vjetar odnosno propuh, a čest slučaj je i provala ili pokušaj provale.
 

Asistencija šalje stakloresca koji uzima mjere oštećenog stakla, montira privremenu zaštitu a nakon toga zamjenjuje ga novim staklom. Ako niste ugovorili osiguranje stakla, trošak stakla moraćete da izmirite sami.

Popravka ulaznih vrata

Kod ulaznih vrata riječ je o dva česta problema: kvar brave i oštećenje brave zbog pokušaja provale. Izvođač procjenjuje da li je moguće samo popraviti bravu ili se ona mora zamijeniti.
 

Svih pet opisanih slučajeva imaju zajedničko to da nastali problem utiče na kvalitet vašeg stanovanja, da morate da znate kako i čime problem možete adekvatno da riješite ili gdje možete hitno naći pravog majstora.
 

Zato je dobro da znate kome možete da se obratite i gdje možete da potražite pomoć.

Kako do asistencije?

Centar za asistenciju dostupan je 24 časa na dan, svakog dana u godini na broj telefona 020 602 430.
 

Prilikom prijave potrebno je da operateru iz Centra za asistenciju obezbijedite sledeće podatke: ime i prezime, broj telefona, broj polise i mjesto osiguranja, kratak opis događaja i vrsta pomoći koja se očekuje, kao i druge podatke na zahtjev.

U slučajevima uzrokovanim požarom, eksplozijom, vandalizmom, provalnom krađom i drugim situacijama definisanim relevantnim propisima, odmah obavijestite nadležnu policijsku stanicu.  

Share on Google+