Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Stipendijsko osiguranje, poklon za budućnost

6. 4. 2021

 

Želite svojim najmlađima omogućiti finansijsku sigurnost u periodu odrastanja i osamostaljivanja?

 

Uz pomoć Lovćen-životnih osiguranja lakše ćete osigurati sredstva koja će im u budućnosti sigurno trebati, olakšat ćete njihove prve korake u samostalan život, čak i ako ne budu nastavili školovanje. Stipendijsko osiguranje je poklon za djetetovu budućnost!

 

Rođenje djeteta je jedinstven i neponovljiv trenutak u našim životima. Biti roditelj znači najveću radost i sreću za svakog od nas, ali i stalnu brigu i odgovornost za budućnost naše djece. Želimo da postanu dobri, obrazovani i samostalni ljudi, da se bave poslom koji vole i od koga mogu da žive, ali i da im na putu odrastanja pomognemo u ostvarenju njihovih snova, slobodnijem izboru zanimanja, završetku školovanja. Lovćen – životna osiguranja vam nudi rješenje za to - stipendijsko osiguranje.

 

Osiguranje i štednja

Stipendijsko osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje. To je oblik životnog osiguranja kojim osiguravate sebe u korist svog djeteta. Njegova namjena je da djetetu od ugovorenog dana i za dogovoreni period, obezbijedite novčanu naknadu – stipendiju.

 

Stipendijsko osiguranje je finansijska sigurnost djeteta u trenutku kada samostalno kreće u život. Za razliku od klasične štednje u banci koja se isključivo veže na uplaćeni iznos, stipendijsko osiguranje omogućava da se ukupni namijenjeni iznos isplati djetetu nakon isteka polise, čak i kada se osiguranoj osobi dogodi ono najgore. Ugovaranjem ovakvog osiguranja štedite ugovoreni broj godina i tako djetetu osiguravate stipendiju, a pri tome ste za cijelo vrijeme dok plaćate premiju životno osigurani. Bez obzira da li ste doživjeli istek osiguranja, Vaše dijete će od dana koji je naveden u polisi imati obezbijeđen dogovoreni iznos stipendije uvećan za pripisanu dobit.

 

Uzajamno osiguranje

Polisom stipendijskog osiguranja mogu se osigurati i dvije osobe – npr. mama i tata ili baka i djed, što zovemo uzajamno osiguranje. U slučaju da jedan od njih umre, premija se prestaje plaćati, a dijete ima pravo da mu se isplati stipendija za dogovoreno vrijeme i visinu. To je ujedno bitna prednost stipendijskog osiguranja pred sličnim oblicima štednje za djecu.

 

Ko može ugovoriti stipendijsko osiguranje?

Stipendijsko osiguranje može sklopiti svaka osoba između 14. i 65. godine, bez obzira na postojanje rodbinske veze sa djetetom, s time da osiguranje ističe u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina života. Lica starija od 65 godina takođe mogu zaključiti stipendijsko osiguranje, ali po posebnim uslovima uz obavezan ljekarski pregled.

 

Dok djeca bezbrižno rastu pravo je vrijeme da štedimo za njihovu budućnost. Bezbrižno dočekajte punoljetstvo svoje djece!

 

Primjer: Mladi bračni par, Ana 25 godina i Luka 30 godina, postali su roditelji. Već sada žele da svojoj kćerki Mari, kada bude imala 18 godina obezbjede kvalitetno školovanje.

 

Mjesečna premija

Dužina plaćanja premije

Mjesečna stipendija

Dužina isplate stipendije

28,46 EUR

18 godina

100,00 EUR

5 godina

 

U slučaju nepredviđenih događaja (smrti neke od osiguranih osoba) u toku trajanja osiguranja, na određeni dan kada istekne osiguranje, Mara će u narednih 5 godina primati ugovorenu stipendiju (bez obzira na to da li se školuje).

 

Kontaktirajte našeg agenta osiguranja i informišite se o svim mogućnostima i uslovima zaključenja Ugovora o stipendijskom osiguranju, zatražite Ponudu i pažljivo pročitajte sve relevantne uslove i dokumentaciju.

 

 

 

Više na: https://www.lovcenzivot.me/

 

Share on Google+