Asistencija i prijava štete

Na putu

Naša najveća prednost nije u većoj meri pojedinačnih usluga asistencije kao pri drugim osiguravajućim kućama, već prije svega u brzim uslugama, jednostavnosti prijave, kvalitetnim zastupnicima koji nude dodatne informacije za rešavanje štete.

Više o ostalim štetama

Sprječavanje prevara

Ukoliko sumnjate na prevaru, kliknite ovdje za prijavu.

Za informacije o suzbijanju prevara kontaktirajte:

020 411 537 | sporp@lo.co.me