Sve o prijavi šteta

Na ovoj stranici osim instrukcija za prijavu šteta možete pronaći i obrasce za prijavu kao i dokumenta koja se odnose na prijavu šteta.

Na meniju koji se nalazi ispod ovog teksta, koristeći strelice na lijevoj i desnoj strani možete pronaći kratko uputstvo za prijavu šteta za različita osiguranja, kao i pregled dokumentacije koja Vam je potrebna za prijavu štete. Na ovoj stranici ispod menija as instrukcijama naićićete na meni as svim obrascima za prijavu šteta kao i dokumentima koja se odnose na prijavu šteta. Za sve nedoumice, možete nam pisati na mail info@lo.co.me ili pozvati naš info centar na 020 404 404.

Postupci prijave šteta

Šteta - AO polisa
Prijava štete kasko
Auto osiguranje - tjelesne povrede
Prijava štete na imovini
Prijava šteta razbojištva ili provalne krađe
Prijava šteta - lom mašina
Prijava šteta za usjeve i plodove
Prijava šteta nad životinjama

Štetu prijavite odmah ako ste učestvovali u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je prouzrokovač nezgode osiguranik Lovćen osiguranja. Osiguranje pokriva sve vrste šteta, kako materijalne tako i nematerijalne. Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • broj važeće AO polise osiguranja prouzrokovača
 • kopija vozačke dozvole i original na uvid
 • kopija saobraćajne dozvole i original na uvid
 • kopija lične karte i original na uvid
 • zapisnik MUPa / ispunjen obrazac “evropskog izvještaja”
 • fotografije sa lica mjesta ukoliko ste ih sačinili

Važno: Oštećeno vozilo ne popravljati bez prethodno izvršenog uviđaja procjenitelja Lovćen osiguranja


Prijava štete po polisi auto kaska:
Štetu prijavite odmah nakon oštećenja osiguranog vozila. Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa AK osiguranja
 • kopija vozačke dozvole i original na uvid
 • kopija saobraćajne dozvole i original na uvid
 • kopija lične karte i original na uvid
 • zapisnik MUPa / ispunjen obrazac “evropskog izvještaja” / izjava o načinu nastanka štete
 • fotografije sa lica mjesta ukoliko ste ih sačinili

Važno: Oštećeno vozilo ne popravljati bez prethodno izvršenog uviđaja procjenitelja Lovćen osiguranja.

Prijavite štetu ukoliko ste pretrpjeli tjelesnu povredu. Savjetujemo Vam da posjetite svog ljekara i preduzmete sve potrebno za zaštitu svog zdravlja.

Ukoliko Vam zdravstveno stanje to omogućava, prijavite nezgodu na propisanom obrascu, a za pomoć u popunjavanju možete da se obratite i stručnim saradnicima u Lovćen osiguranju.

Ako prijavu popunjavate sami molimo Vas da ispunite sve detalje o nezgodi i priložite:

 • zdravstvenu dokumentaciju
 • dokaze o trajanju bolovanja i u vezi sa naknadom koju tražite
 • kopija lične karte i original na uvid
 • zapisnik MUPa

Podnošenje zahtjeva za prijavu štete na imovini:
Štetu prijavite odmah nakon oštećenja imovine. Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa osiguranja
 • zapisnik MUPa, u slučaju da je šteta usled požara, provalne krađe, razbojništva, saobraćajne nezgode
 • video zapis / fotografije sa lica mjesta ukoliko postoje

Važno: Do dolaska procjenitelja ne mijenjati stanje oštećenih / uništenih stvari


Štetu prijavite odmah nakon oštećenja imovine. Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa osiguranja
 • zapisnik MUPa, u slučaju da je šteta usled požara, provalne krađe, razbojništva, saobraćajne nezgode
 • video zapis / fotografije sa lica mjesta ukoliko postoje

 

Važno: Do dolaska procjenitelja ne mijenjati stanje oštećenih / uništenih stvari

Štetu prijavite odmah nakon oštećenja imovine. Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa osiguranja
 • zapisnik MUPa, u slučaju da je šteta usled požara, provalne krađe, razbojništva, saobraćajne nezgode
 • video zapis / fotografije sa lica mjesta ukoliko postoje

Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa osiguranja
 • u slučaju grada, ukoliko ste u mogućnosti, fotografisati uništene usjeve i plodove iz vise uglova do dolaska procjenitelja

Važno: Štetu prijavite odmah nakon oštećenja

Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa osiguranja
 • veterinarski izvještaj o bolesti, uginuću, prinudnom klanju ili smrti životinje
 • potvrda o vrijednosti upotrijebljenih djelova životinje, odnosno potvrda o neškodljivom uništenju životinje

Važno: Štetu prijavite odmah nakon oštećenja

Obrasci za prijavu šteta

Osiguranje nezgode
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava nezgode 2,629 KB
Zdravstveno osiguranje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava štete za dopunsko zdravstveno osiguranje 1,270 KB