Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Akumulirana dobit za 2019. godinu ostaje neraspoređena

2. 6. 2020

Na 45. Skupštini akcionara Triglav Zavarovalnice, održanoj 02. juna 2020. godine, akcionari su usvojili rezoluciju predloženu od strane Uprave i Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav da akumulirana dobit iz 2019. godine ostane neraspoređena. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Triglav Zavarovalnice je izjavio: „Zahvaljujem akcionarima na ukazanom povjerenju. Prilikom odlučivanja o distribuciji akumulirane dobiti iz 2019. godine uzet je u obzir i poziv regulatora i finansijska stabilnost u trenutno neizvjesnoj situaciji. Akumulirani profit za 2019. ostaje neraspoređen i biće predviđen za buduće isplate dividendi kao i za druge namjene u skladu sa važećom odlukom Skupštine akcionara.“
 

Akcionari su se upoznali sa Godišnjim izvještajem Triglav Grupe i Zavarovalnice Triglav za 2019. godinu, sa politikom nagrađivanja članova organa upravljanja i nadzora kompanije, kao i odobrenim otpuštanjem Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu. Skupština akcionara ponovo je imenovala Igora Stebernaka za člana Nadzornog odbora i predstavnika akcionara i upoznala se sa imenovanjem novih članova Nadzornog odbora – predstavnicima zaposlenih.
 

Share on Google+