Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Informacija o rezultatima glasanja na XXXVI redovnoj Skupštini akcionara „Lovćen” osiguranja AD Podgorica

30. 4. 2021

XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 26.04.2021. godine, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

  1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine.
  2. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine, sa Izvještajem menadžmenta.
  3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu.
  4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu za potrebe nadzora.
  5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2020.godini, sa Tabelom praćenja preporuka za isti period  i  Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2020.godinu.
  6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2020.godinu.

 

U skladu sa Zakonom, Stautom Društva i postojećim Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 

 

1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

2. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine, sa Izvještajem menadžmenta.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu za potrebe nadzora.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2020.godini, sa Tabelom praćenja preporuka za isti period  i  Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06547729% glasova (1.811.545 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01071838% glasova (196 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

 

 

U Podgorici, 28.04.2021.godine

Sekretar Društva

Željko Sekulović

 

Share on Google+