Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Planirano jačanje obima premija i dobiti prije oporezivanja

31. 12. 2019

Plan poslovanja Triglav grupe za 2020. godinu

 

Triglav  grupa će u 2020. godini nastaviti da sprovodi usmjerenja svoje poslovne strategije. Uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, planira da poveća konsolidovanu bruto premiju na oko 1,2 milijarde eura (plan za 2019. godinu: 1,1 milijardi eura) i dobit prije oporezivanja između 95 i 105 miliona eura (plan za 2019. godinu: između 90 i 100 miliona eura), a kombinovani količnik se predviđa ispod 95 odsto, ispod prosječne strateške ciljne vrijednosti od oko 95 odsto. Poslovanje će se odvijati u zahtjevnim uslovima, u osiguranju će dominirati efekti jake konkurencije, a na investicioni dio će uticati nepovoljno finansijsko okruženje. U razvojnim aktivnostima Triglav će biti fokusiran na svoju viziju dinamičkog razvoja novih načina poslovanja, koji su osnova odgovornog dugoročnog razvoja Grupe, sa fokusom na klijenta, uz profitabilno i sigurno poslovanje.

 

Triglav grupa očekuje da će se poslovanje u sektoru osiguranja odvijati u nešto manje, ali još uvijek povoljnim makroekonomskim prilikama na tržištima regiona u kojem je prisutna. Dosljednim sprovođenjem razvojnih aktivnosti, Grupa će se prilagoditi kompetitivnoj situaciji i ostvariti zacrtane strateške ciljeve. Kvalitet, jednostavnost i integritet usluga prilagođenih potrebama i očekivanjima kupaca glavni su pokretači svih aktivnosti. Oni će nastaviti da pokrivaju razvoj usluga i prodajnih procesa zasnovanih na inovativnim i naprednim tehnologijama, poboljšanje i nadogradnju stalne komunikacije sa klijentima i povećanje efikasnosti prodajnih kanala. Triglav grupa će na tim osnovama, uz nastavak disciplinovanog preuzimanja osiguravajućih rizika, jačati obim premije i čuvati profitabilnost osiguravajućeg dijela poslovanja na svojim tržištima. Na području šteta očekuje trendove slične ranijim godinama i čuva svoju brižno odabranu reosiguravačku zaštitu. Planirani rast obima poslovanja nastaviće da povećava troškovnu efikasnost Grupe, pošto je projektovani rast troškova manji od planiranog rasta premije.

 

U slučaju nepovoljnih kamatnih stopa, visoki prioritet cjelokupnog investicionog portfelja ostaje prioritetni cilj investicione politike Triglav grupe. Njegova struktura ostaje relativno konzervativna, zadržavajući dominantan udio obveznica i druga ulaganja u fiksni prihod. Glavni elementi investicione politike tako ostaju nepromijenjeni, a u nekim dijelovima portfelja Triglav grupa planira da postigne nešto veće prinose i nižu likvidnost investicija kroz veće usklađivanje ročnosti sredstava i obaveza.

 

U oblasti upravljanja imovinom klijenata, Grupa Triglav će povećati obim imovine u upravljanju prodajom postojećih proizvoda osiguranja i investicionih fondova. I dalje će aktivno tražiti mogućnosti koje proizilaze iz konsolidacije industrije za upravljanje imovinom u regionu.

 

Triglav grupa i dalje je strateški fokusirana na postizanje dugoročnog, stabilnog ekonomskog prinosa i unapređenja vrijednosti Grupe. Poslujući na taj način Grupa slijedi svoju misiju - Stvaranje sigurnije budućnosti za sve naše zainteresovane strane. Sa fokusom na kupce i njihove potrebe, nastaviće da razvija svoju ponudu usluga i proizvoda i proširuje je dodavanjem srodnih usluga koje jačaju i njeno poslovanje, osiguranje i upravljanje imovinom. Unutar Grupe glavne aktivnosti ostaju usmjerene na razvoj zaposlenih, kreiranje kooperativne i agilne organizacije i kulture.

 

Andrej Slapar, predsjednik Upravnog odbora Zavarovalnice Triglav, izjavio je: „Procjenjujemo da će tržište osiguranja u regionu i dalje rasti naredne godine, ali očekujemo da će situacija biti nešto izazovnija zbog neznatnog pogoršanja perspektiva ekonomskog rasta. Takođe očekujemo da se situacija sa istorijski niskim kamatnim stopama nastavi. To smo uredno uzeli u obzir u našim planovima, kao i dosljednost sprovođenja planiranih razvojnih aktivnosti u 2020. godini. Na osnovu ovih planova planiramo veću dobit prije oporezivanja u odnosu na plan za 2019. godinu i veći obim premija, koji smo uspješno ojačali u poslednjih pet godina. Naša briga ostaje očuvanje finansijske snage Grupe Triglav i pravilno upravljanje rizikom, budući da su naše sigurno i profitabilno poslovanje od presudnog značaja za naše kupce, akcionare, zaposlene i ostale zainteresovane strane. Ulazimo u razboritu 2020. godinu, ali sa energijom i odlučni u ostvarenju naših ciljeva. Verujem da će naš tim od preko 5.000 zaposlenih biti uspešan u tome. "

Share on Google+