Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

U prvom kvartalu rast premije i manja dobit

15. 5. 2020

Kontinuirano poslovanje na svim tržištima sa naglaskom na zaštiti zdravlja svih uključenih strana

 

Tokom prilagođenog poslovanja zbog uslova pandemije, Grupa Triglav postigla je rast premije na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja, i obračunala 10 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja (348,9 miliona eura) nego u istom periodu prošle godine. Tromjesečna dobit prije oporezivanja u iznosu od 26,4 miliona eura, bila je 12 posto manja u odnosu na prethodnu godinu, što je prije svega posljedica masovnih štetnih događaja u prvom tromjesečju (zemljotres u Zagrebu i nevrijeme sa gradom u Sloveniji). Kombinovani količnik iznosio je povoljnih 93,9 posto. Uslovi u poslovnom okruženju zbog pandemije uzrokovali su pad vrijednosti finansijskih investicija, ali nisu znatnije uticali na poslovni rezultat Grupe u prvom tromjesečju godine. Grupa na osnovu analize scenarija procjenjuje da u nastavku godine može doći do smanjenja planiranih godišnjih kategorija poslovanja, i predviđa da će pouzdaniju procjenu o tome moći dati na polugodištu. Trenutno procjenjuje da je njen portfolio osiguranja i investicija dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća, i da se može uspješno nositi sa povećanim rizicima koji proizlaze iz aktuelne situacije. Ostaje predana svojoj viziji da, fokusiranošću  na klijenta dinamično razvija nove načine poslovanja koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe, a da istovremeno posluje profitabilno i bezbjedno. Lovćen Grupa zadržava lidersku poziciju i omogućava kontinuitet poslovanja u otežanim uslovima izazvanim pandemijom Covid-19.

 

Uslovi poslovanja i uticaj na poslovni rezultat. Prvo tromjesečje ove godine obilježila je pandemija COVID-19, koja je uzrokovala pogoršanje ekonomskih uslova, nagli pad međunarodnih finansijskih tržišta i promijenjene poslovne i finansijske uslove poslovanja. Uz poštovanje zaštite zdravlja svih uključenih strana, Grupa Triglav efikasno je prilagodila način svoga poslovanja uslovima na pojedinim tržištima. Primjenom svekanalnog prodajnog pristupa, te povezanim digitalnim i drugim rješenjima za poslovanje na daljinu, klijentima je i dalje obezbjeđivala široku paletu usluga. Reakcije klijenata i mjerenja pokazuju da su klijenti zadovoljni uslugama Triglava.

 

Tromjesečna konsolidovana dobit prije oporezivanja Grupe Triglav iznosila je 26,4 miliona eura i 12 posto je manja nego u istom periodu prošle godine. Udio dobiti prije oporezivanja koji proizlazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja iznosio je 15,3 miliona eura (indeks 78). Njegovo  smanjenje  je u prvom redu posljedica masovnih štetnih događaja zbog kojih su se u tom periodu povećale rezervacije šteta imovinskih osiguranja. Dobit iz finansijskih investicija djelatnosti osiguranja u iznosu 10,8 miliona eura, računovodstveno gledano viša je nego prošle godine (indeks 132) zbog određenih usklađivanja sastava portfolija životnih osiguranja, dok su se prinosi investicionog portfolija imovinskih i zdravstvenih osiguranja očekivano smanjili zbog manje dobiti od prodaje finansijskih investicija.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: „Iako se ekonomski uslovi pogoršavaju, u prvom tromjesečju ove godine nisu negativno uticali na premijski dio našeg poslovanja. Procjenjujemo da su portfolija osiguranja i investicija Grupe Triglav dovoljno otporna,  da je pozicija kapitala odgovarajuća i da se možemo uspješno suočiti sa povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose prilike zbog pandemije novog koronavirusa. Masovni štetni događaji u prvom kvartalu godine (zemljotres u Zagrebu i nevrijeme sa gradom u Sloveniji), u poređenju sa prošlom godinom smanjili su tromjesečnu dobit. Takve štete, posebno ako nastanu u prvom kvartalu, uzrokuju godišnju volatilnost poslovnog rezultata, no procjenjujemo da zbog našeg godišnjeg agregatnog programa reosiguranja neće znatnije uticati na ispunjavanje naših ciljeva na godišnjem nivou.“

 

Rast premije i povoljan kombinovani količnik. Grupa je obračunala 10 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja (348,9 miliona eura) nego prošle godine u istom periodu. Njen rast u Sloveniji iznosio je 6 posto, a na tržištima izvan Slovenije 17 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja. U segmentu imovinskih osiguranja premijski rast iznosio je 8 posto, a rast je bio prisutan u većini vrsta imovinskih osiguranja. Premija zdravstvenih osiguranja bila je za 21 posto viša, što je u prvom redu posljedica povećanja prosječne premije u prošloj godini. Zbog većih uplata i uspješne prodaje putem bankovnog kanala, za 11 posto se povećala premija životnih i penzionih osiguranja. Masovni štetni događaji povećali su tehnički rezultat, što je pogoršalo kombinovani količnik Grupe Triglav, koji je uprkos tome iznosio povoljnih 93,9 posto.

 

Investicioni portfolio i sredstva klijenata na upravljanju. Padovi kurseva finansijskih tržišta uzrokovali su negativan prinos od 3,1 milijarde eura velikog investicionog portfolija Grupe. Grupa Triglav se u takvim  uslovima zaštitila konzervativnim sastavom portfolija sa učešćem od 73,6 posto dužničkih vrijednosnih hartija, koji su većinom investirani u eurozonu i visoke kvalitete, te aktivnim investiranjem prilagođavala učešća pojedinih investicionih razreda. Time je očuvala odgovarajuću diversifikaciju cjelokupnog investicionog portfolija, a dodatnu likvidnost osigurala je i povećanjem učešća novčanih sredstava (indeks 164). Stanje finansijskih tržišta negativno je uticalo i na aktivnost upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja. U odnosu na kraj prošle godine, za 15 posto se smanjio obim sredstava u upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe (iznosio je 875,6 miliona eura), a za 9 posto obim sredstava individualnog upravljanja imovinom (74,7 miliona eura). U tim je zahtjevnim uslovima Grupa Triglav u Sloveniji dodatno učvrstila svoju vodeću poziciju među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njeno tržišno učešće u prva tri mjeseca godine povećalo se za 0,3 procentna poena, na tržišno učešće od 34,2 posto.

 

Troškovna efikasnost. Ukupni troškovi rada djelatnosti osiguranja u prvom tromjesečju iznosili su 64,3 miliona eura. Njihov rast od 5 posto manji je od planiranog, i u prvom redu posljedica je većih troškova dobijanja osiguranja i troškova rada zbog rasta premije osiguranja. Rast troškova rada zaostao je za premijskim rastom, zato se dodatno smanjilo njihovo učešće u premiji, i to za 0,8 procentnih poena, na procenat od 18,4.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: „U Grupi Triglav djelujemo u smjeru svoje vizije kako bismo fokusiranošću na klijenta dinamično razvijali nove načine poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe, a istovremeno  poslovali profitabilno i bezbjedno. Dosadašnja strateški razvijena rješenja maksimalno primjenjujemo i razvijamo nova, u svom radu ostajemo predani ključnim smjernicama strategije, između ostalog postizanju dugoročne, stabilne ekonomske profitabilnosti. Trenutno djelujemo u zahtijevnom, vrlo volatilnom okruženju sa prisutnom neizvjesnošću po pitanju ekonomskih posljedica pandemije i njenog trajanja, što nam u ovom trenutku onemogućuje procjenu ispunjavanja godišnjeg plana. Za sada pretpostavljamo da će to biti moguće prilikom objave polugodišnjih rezultata poslovanja.«

 

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvom kvartalu poslovne 2020. godine Lovćen Grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen auto i Lovćen životna osiguranja bilježi tržišno učešće od 42,3%, što predstavlja porast od 2,6 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno rast od 3,4 procentna poena u dijelu neživotnih osiguranja, sa učešćem od 46,3%, i rast od 1,4 procentna poena u dijelu životnih osiguranja, uz učešće od 23,8%. Lovćen grupa je prva tri mjeseca ove godine završila sa rastom ukupne bruto fakturisane premije u odnosu na isti period prethodne godine. U dijelu neživotnih osiguranja ostvaren je rast od 18%, kod životnih osiguranja povećenje je 36%.

 

Krajem prvog kvartala, Lovćen Grupa se na efikasan način suočila sa otežanim uslovima poslovanja, izazvanim pojavom pandemije Covid-19. U kratkom roku su primijenjene sve potrebne preporuke nadležnih institucija u Crnoj Gori. Omogućen je kontakt na daljinu, kao i funksionisanje poslovnih jedinica, kako bi sa osiguranicima nastavili graditi odnos pun povjerenja, uz poštovanje visokih standarda Grupe.

 

„Kontinuirano liderstvo Lovćen grupe, na crnogorskom tržištu osiguranja, nastavljeno je i u poslovnoj 2020. godini, što govori o uspješnom sprovođenju strateških planova i ciljeva Grupe.“ rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i dodao: „Iako je kraj prvog kvartala obilježila pojava pandemije Covid-19, ponosni smo što su naši zaposleni pokazali visok stepen adaptabilnosti i u kratkom roku uspjeli primijeniti preporuke za borbu protiv koronavirusa. Omogućili smo kontakt na daljinu, kao i nesmetano funkcionisanje poslovnih jedinica u skladu sa važećim preporukama i istovremeno zadržali visok stepen kvaliteta usluge prema našim klijentima. Vjerujemo da iz ove situacije možemo izaći još povezaniji, te brzo, jednostavno i pouzdano odgovarati na sve buduće izazove.“

 

Share on Google+