Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Akcionarima 1,70 eura bruto dividenda za akciju

25. 5. 2021

Novi članovi Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav

 

Na današnjoj 46. Skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav, akcionari su usvojili predlog Uprave i Nadzornog odbora, da se dio akumulirane dobiti u iznosu 38.649.751,60 EUR iskoristi za isplatu dividende, što predstavlja 53-postotni udio konsolidovane neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. godinu i 5-postotni dividendni prinos. Dividenda iznosi 1,70 EUR bruto po akciji i biće isplaćena akcionarima koji budu upisani u akcionarsku knjigu do dana,  9. 6. 2021.

 

Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav, je tim povodom izjavio: »Akcionarima se zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Svjesni smo važnosti isplate dividende za naše akcionare i želimo zadržati održivu i atraktivnu dividendnu politiku, koja je zacrtana. Odlučujući o upotrebi akumulirane dobiti, Skupština je uzela u obzir predlog Uprave i Nadzornog odbora, koji je u skladu sa dividendnom politikom i koji smo regulatornom organu takođe opravdali na osnovu izvedenih ispitivanja stresnog scenarija.To pokazuje  da će Triglav Grupa zadržati finansijsku stabilnost u još uvijek prisutnim uslovima velike neizvijesnosti, uprkos isplati dividende u ovom iznosu.«

 

Akcionari su se upoznali sa godišnjim izvještajem Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu, dali razrješenje Upravi i Nadzornom odboru osiguravajućeg društva i odobrili predložene izmjene i dopune Statuta osiguravajućeg društva, koje su posledica izmijenjenog zakonodavstva i određenih sadržajnih dopuna. Za članove Nadzornog odbora su imenovani dosadašnji član Andrej Andoljšek i novi članovi Tomaž Benčina, Branko Bračko, Jure Valjavec i Petar Kavčič.

 

Share on Google+