Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Dobri polugodišnji rezultati Grupe Triglav

24. 8. 2021

Krajem prve polovine godine Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

 

Grupa Triglav je u prvom polugodištu obračunala 9% više konsolidovanih bruto premija osiguranja (731,1 miliona eura) nego u istom periodu prošle godine, te je ostvarila rast premije na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U odnosu na kraj 2020. godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 20 posto (na 1.392 miliona eura). Polugodišnja dobit prije oporezivanja grupe iznosi 56,2 miliona eura i 39 posto je veća nego u prvoj polovini prošle godine, a 35 posto veća nego u prvoj polovini 2019. (godinu prije pandemije Covid-19). Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu. Lovćen grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen-životna osiguranja i Lovćen auto, kao dio Triglav Grupe, zadržava vodeću poziciju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori.

 

Profitabilno poslovanje. Grupa Triglav je u prvoj polovini godine ostvarila 56,2 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je 39 posto više u odnosu na prvu polovinu prošle godine i 35 posto više nego prethodne godine (uporedna polovina godine prije pandemije Covid-19). Dobit od imovinskih osiguranja povećana je za 23 posto na 42,6 miliona eura, dobit od životnog i penzijskog osiguranja iznosila je 5,0 miliona eura, a dobit od zdravstvenih osiguranja 5,2 miliona eura. Dobit od neosiguravajućih društava u grupi dostigla je 3,5 miliona eura.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: "U Grupi Triglav fokusirani smo na postavljena strateška opredjeljenja i kao tim od preko 5.300 zaposlenih čvrsto smo predani našoj održivoj orijentaciji. Zadovoljni smo postignutim u prvoj polovini godine. Osiguravajuće-tehnički rezultati su vrlo dobri, a poslovanje na polju upravljanja imovinom klijenata uspješno, dok se očekuje da će rezultat iz prinosa finansijskih ulaganja biti smanjen zbog stanja kamatnih stopa. Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i uzimajući u obzir planirane uslove do kraja godine, procjenjujemo da ćemo ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu između 85 i 95 miliona eura."

 

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja, Grupa Triglav obračunala je čak 9 posto više konsolidovanih bruto premija nego u prvoj polovini prošle godine (731,1 miliona eura). Rast premije postigla je na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 7 posto, što je 4 procentna poena iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, premija imovinskih osiguranja porasla je ove godine za 10 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenog osiguranja za 1 posto.

 

Bruto potraživanja odštetnih zahtjeva iznosila su 347,6 miliona eura, što je za 5 posto više nego u istom periodu prošle godine i 4 posto više nego godinu prije. Njihov rast rezultat je rasta portfelja u svim područjima osiguranja posljednjih godina i isplate šteta, za koje je Grupa Triglav već imala odgovarajuće rezervacije krajem prošle godine (uglavnom zemljotres u Hrvatskoj). Za razliku od prvog kvartala, događaji masovnih odštetnih zahtjeva takođe su bili prisutni u drugom kvartalu, s procijenjenom vrijednošću od 6 miliona eura. Kombinovani odnos imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,6 posto, što je rezultat poboljšanog odnosa šteta. Grupa je imala 6 posto više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.221,3 miliona eura) u prvoj polovini ove godine nego na kraju 2020.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je objasnio: "Prilikom stvaranja osiguravajuće-tehničkih rezervi uzimamo u obzir očekivano stanje s odgovarajućim porezom. U prvoj polovini ove godine, uprkos rastu bruto potraživanja odštetnih zahtjeva, i dalje smo primijetili manju učestalost odštenih zahtjeva u pojedinim vrstama osiguranja zbog povremenih ograničenja povezanih sa pandemijom Covid-19. Očekujemo potpunu normalizaciju poslovnog okruženja, pa smo na nekim mjestima, na primjer u zdravstvenom i automobilskom osiguranju, formirali dodatne rezervacije, dok smo u životnim osiguranjima formirali manje nego u prvoj polovini prošle godine."

 

Investicioni portfelj i rast sredstava klijenata pod upravljanjem. I ove godine niske kamatne stope utiču na prinose 3.557,6 miliona obimnog investicionog portfelja Grupe, budući da većinu, 71 posto, predstavljaju ulaganja u obveznice. Grupa nije napravila značajnije promjene u ulaganju i sastavu cijelog portfelja. Ovogodišnja situacija na tržištima kapitala i neto prilivi pozitivno su uticali na upravljanje sredstvima klijenata u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, što Grupa vrši preko društva Triglav Skladi. Sredstva su dostigla 1.392 miliona eura, što je 20 posto više nego na kraju 2020. godine.

 

Održivi aspekt poslovanja. Grupa slijedi prihvaćenu predanost održivosti (ESG), koja izražava smjer razvoja i integraciju aspekta održivosti u svoj poslovni model. Praćenje održivih rizika i mogućnosti uključuje upravljanje imovinom i u ulaganje u osiguranje i mrežu proizvoda i usluga  te povećava udio razreda održivih ulaganja u skladu sa ciljem evropskog zelenog sporazuma o postizanju ugljenične neutralnosti. U djelatnosti osiguranja nudi proizvode za aktivno upravljanje rizicima povezanim sa klimatskim promjenama, ekonomičniju upotrebu energije i njenu proizvodnju iz obnovljivih izvora te održivu mobilnost.

 

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvoj polovini 2021. godine, Lovćen grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen-životna osiguranja i Lovćen auto, zadržala je vodeću poziciju po pitanju učešća na crnogorskom tržištu osiguranja. Učešće na crnogorskom tržištu, na kome posluje 9 osiguravajućih društava, iznosi 39,4 posto, i veće je za 0,5 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna bruto fakturisana premija Lovćen osiguravajućih društava iznosila je 19,3 miliona eura, što je za 7 posto više nego u istom periodu prethodne godine. Premija neživotnih osiguranja povećala se za 7 posto u odnosu na isti period prethodne godine, dok su životna osiguranja ostvarila 8-postotni premijski rast.

 

Učešće u bruto premiji neživotnih osiguranja Lovćen osiguranja od 42,8 posto na istom je nivou kao i prethodne godine, dok je premija Lovćen-životnih osiguranja u prvoj polovini godine ostvarila udio od 24,8 posto u bruto premiji životnih osiguranja na crnogorskom tržištu, čime je njeno učešće povećano za 1,7 procentni poen.

 

“Kao i prethodne godine, u prvom polugodištu 2021. godine, Lovćen održava stabilno poslovanje na crnogorskom tržištu. Nastavljamo da budemo prisutni u svakodnevnom životu kroz podršku koju dajemo u raznim sferama od društvenog značaja. Posebno smo ponosni što u kontinuitetu opravdavamo imidž stabilnog društva i, konstantnim prilagođavanjem poslovnog modela i troškovnom optimizacijom, uspješno odgovaramo na potrebe naših klijenata” – istakao je Matjaž Božič, izvršni direktor Lovćen osiguranja.

 

 

Lovćen grupa

Lovćen osiguranje dio je Grupe Triglav, najveće finansijsko-osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi. Na crnogorskom tržištu pod sadašnjim imenom posluje od 1979. godine. Lovćen osiguranje, zajedno sa društvima Lovćen-životna osiguranja i Lovćen autom, čini Lovćen grupu koja je po prikupljenoj premiji, isplaćenim štetama, visini kapitala i tržišnom učešću vodeća na crnogorskom tržištu osiguranja. Lovćen grupa sa sjedištem u Podgorici putem više od 380 zaposlenih na preko 40 prodajnih mjesta širom Crne Gore obezbjeđuje svojim klijentima osiguravajuće pokriće svih vrsta neživotnih i životnih osiguranja.

 

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu sigurnost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuća i finansijska grupacija u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Europi, posluje u šest zemalja i na sedam tržišta na kojima zapošljava preko 5200 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija. Glavne vrijednosti društva su odaziv, jednostavnost i pouzdanost, a misija je stvaranje sigurnije budućnosti. Sa vizijom usmjerenosti na klijenta, teži dinamičnom razvoju novih načina poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja, profitabilnog i sigurnog poslovanja.

 

Share on Google+