Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Grupa Triglav povećala obim poslovanja, a dobit očekivano niža

13. 11. 2020

U zahtjevnim i neizvjesnim uslovima pandemije Grupa Triglav ostaje usredsređena na svoje strateške ciljeve, među ostalim na profitabilno i sigurno poslovanje. U devet mjeseci ostvarila je 6 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja (960,9 miliona eura) nego prošle godine u istom periodu i na većini tržišta ostvarila premijski rast. Njena dobit prije oporezivanja od 62,4 miliona eura za 13 posto je manja u odnosu na isti period prošle godine, što je u prvom redu posljedica stanja na globalnim finansijskim tržištima, a dijelom i mnogobrojnih štetnih događaja i povećanja rezervacija zbog aktualnih uslova poslovanja. Kombinovani količnik iznosio je povoljnih 91,4 posto. U aktuelnim uslovima neizvjesnosti Grupe ostaje pri objavljenim procjenama godišnje dobiti, istovremeno ocjenjujući da je njen osiguravajući i investicioni portfelj dovoljno otporan, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se može uspješno nositi sa povećanim rizicima, što potvrđuju i visoke bonitetne ocjene dobijene ove godine. Stabilnim poslovanjem Lovćen Grupa, koja je dio Triglav Grupe, zadržava vodeću poziciju kada je u pitanju učešće na tržištu osiguranja u Crnoj Gori.

 

Devetomjesečna dobit. Grupa Triglav u devet mjeseci ove godine ostvarila je 62,4 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja (indeks 87). Dio dobiti prije oporezivanja Grupe Triglav koji proizlazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja povećao se u odnosu na prošlu godinu za 10 posto i iznosio je 60,4 miliona eura (prošle godine 54,7 miliona eura), a dio dobiti koji proizlazi iz finansijskih ulaganja bio je, u prvom redu zbog formiranja dodatnih rezervacija u segmentu životnih osiguranja i penzijskih osiguranja, u minusu i iznosio je -0,2 miliona eura (prošle godine 14,9 miliona eura).

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice TriglavAndrej Slapar izjavio je: »U ovogodišnjim uslovima pandemije bolesti COVID-19 još jasnije ostvarujemo svoju misiju da STVARAMO SIGURNIJU BUDUĆNOST. Svoje poslovanje na pojedinim tržištima dinamički prilagođavamo mjerama zaštite zdravlja zaposlenih, klijenata i ostalih učesnika, pri čemu kontinuirano pružamo usluge i ostajemo održivo orijentisani i usko povezani as okruženjem u kojem poslujemo. U ovogodišnjem poslovanju nastavljamo sa pristupom  disciplinovanog preuzimanja osiguravajućih rizika, brinemo se o troškovnoj efikasnosti i sprovodimo intenzivne prodajne aktivnosti na osnovu kojih smo u devet mjeseci povećali obim našeg poslovanja. Zadovoljni smo ostvarenom dobiti.«

 

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. U poređenju sa istim periodom prošle godine, Grupa je ostvarila 6 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja nego prošle godine (960,9 miliona eura) i postigla povoljan kombinovani količnik od 91,4 posto. Na slovenačkom tržištu rast premije iznosio je 5 posto, a na tržištima izvan Slovenije 6 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, i to za 6 posto kod imovinskih, 2 posto kod životnih i penzijskih osiguranja, te za 14 posto kod zdravstvenih osiguranja. Na štetne događaje su osim velikog broja štetnih događaja (oluja sa gradom na tri tržišta i zemljotres u Zagrebu) uticali su i uslovi pandemije. Obim bruto isplaćenih šteta (505,0 miliona eura) oscilira s obzirom na grupu odnosno vrstu osiguranja, a u ukupnom iznosu uporediv je sa istim periodom prošle godine. Grupa je formirala odgovarajuće osigravajuće-tehničke rezervacije za nastale a neisplaćene štete i za predviđene isplate bonusa zbog manje štetnih događaja u nekim segmentima poslovanja te manje ekonomske aktivnosti.

 

Investicijski portfelj i sredstva klijenata na upravljanju. Situacija na finansijskim tržištima i ove godine uzrokuje smanjenje prihoda od kamata i time niže prinose od 3,4 milijarde eura u velikom investicionom portfelju Grupe. Oni su za devet mjeseci ove godine iznosili 41,5 miliona eura (indeks 62). Grupa održava relativno konzervativnu investicionu politiku i sastav portfelja i pritom aktivno upravlja i sprovodi manje prilagođavanje udjela pojedinih investicionih razreda sa ciljem očuvanja i odgovarajuće diverzifikacije portfelja i njegove sigurnosti i kvalitete. Zbog daljeg smanjenja opšteg nivoa kamatnih stopa Grupa je u segmentu životnih i penzijskih osiguranja formirala odgovarajuće osiguravajuće-tehničke rezervacije koje su uticale na smanjenje poslovnog rezultata iz finansijskih ulaganja.

 

Putem društva Triglav Skladi Grupa upravlja imovinom klijenata u 18 uzajamnih fondova u Sloveniji te tri fonda u Hrvatskoj koji su stečeni preuzimanjem ALTA fondova (ALTA Skladi) te su u procesu prenosa upravljanja odnosno prodaje. Imovina klijenata Triglava u upravljanju u uzajamnim fondovima krajem septembra iznosila je 1020 miliona eura. Obim je uporediv sa nivoom krajem 2019. godine, jer je efekat smanjenja vrijednosti imovine zbog uslova na finansijskim tržištima Grupa uskladila sa postignutim povećanim neto prilivima u fondove. Ove godine Grupa je u Sloveniji dodatno ojačala vodeću poziciju među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio u odnosu na kraj 2019. godine povećao se za 0,4 procentna poena, na 34,3 posto.

 

Upravljanje troškovima. Ukupni konsolidovani bruto troškovi poslovanja ostali su na nivou istog perioda prošle godine (222,3 miliona eura), jednako kao i troškovi koji su povezani sa djelatnošću osiguranja (199,3 miliona eura). Njihov se udio u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio za 1,4 procentna poena, na 20,7 posto.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Andrej Slapar komentarisao je poslovanje Grupe Triglav na godišnjem nivou i za iduću godinu: »I u drugoj polovini ove godine neizvjesni uslovi onemogućavaju nam pouzdane procjene ostvarivanja godišnje dobiti prije oporezivanja koja je planirana između 95 i 105 miliona eura. Ostajemo kod objavljene procjene da će vjerojatno smanjenje iznositi od 10 do 25 posto od planiranoga. Ujedno procjenjujemo da su osiguravajućii i investicioni portfelj Grupe Triglav dovoljno otporni, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se možemo uspješno nositi sa povećanim rizicima. To nam potvrđuju i ovogodišnje visoke bonitetne ocjene »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane dvije priznate bonitetne agencije. Što se tiče 2021. godine, na osnovu odabranog vjerovatnog scenarija uslova poslovanja planiramo dobit prije oporezivanja između 85 i 95 miliona eura, povećanje obima premije od 1,2 do 1,3 milijarde eura te održavanje kombinovanog količnika ispod 95 posto.«

 

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

 

Poslovanje Lovćen Grupe koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen Auto i Lovćen životna osiguranja u devet mjeseci 2020. godine, u značajnoj mjeri je obilježila epidemija koronavirusa i konstantno prilagođavanje novonastaloj sitauciju u cilju održavanja i zaštite interesa klijenata i zaposlenih. Lovćen Grupa je u ovom periodu fakturisala 28,2 miliona EUR bruto premije, što je na istom nivou kao  prethodne godine.

 

Tržišni udio Lovćen grupe na crnogorskom tržištu osiguranja u devet mjeseci 2020. godine je 39,4%. Udio Lovćen osiguranja u neživotnim osiguranjima je 43.7%, a udio Lovćen životnih osiguranja u  cjelokupnoj premiji životnih osiguranja Crne Gore je 22,1%.

 

»Odgovornim pristupom, Lovćen osiguranje je u skladu sa strateškim ciljevima održalo vodeću poziciju tokom devet mjeseci 2020. godine. Nastavljamo sa solidnim poslovanjem i time opravdavamo povjerenje. Zadovoljni smo rezultatima i vjerujemo da smo ispunili očekivanja naših osiguranika. Za primjenu ključnih strateških vrijednosti: jednostavnost, odzivnost i pouzdanost, zaslužni su naši zaposleni koji i u otežanim uslovima poslovanja pokazuju solidarnost i konstantnu brigu za naše klijente.«, izjavio je Matjaž Božič, izvršni direktor Lovćen osiguranja AD.

 

Share on Google+