Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

I U NOVOM OBRAČUNSKOM PERIODU 10% POPUSTA NA PAKETNO OSIGURANJE KUĆE ILI STANA “DOME MOJ” ZA SVE KORISNIKE SUPER KARTICE

1. 8. 2021

DO KRAJA OKTOBRA U LOVĆEN OSIGURANJU POPUST ZA KORISNIKE SUPER KARTICE

 

 

U novom obračunskom periodu, od 01.08. 2021. do 31.10. 2021. godine, svim korisnicima Super Kartice obezbijedili smo 10% popusta za osiguranje njihove imovine i imovinskih interesa uz paketno osiguranje “Dome moj”.

 

Osiguranici mogu osigurati građevinski dio stambenog objekta – izborom jednog od paketa ZGRADA (Start, Standard, Plus i Komfort), pokretnosti u stambenom objektu – izborom jednog od paketa STVARI (Start, Standard, Plus i Komfort) ili se odlučiti osigurati i građevinski dio i stambene pokretnosti – izborom jednog od paketa DOM (Start, Standard, Plus i Komfort). Svaki od paketa, u ugovorenom obimu pruža pokriće za osnovne opasnosti izazvane vremenskim neprilikama: požar, udar groma, eksploziju, oluju, grad …. ali i dodatne opasnosti kao što su: izliv vode usljed pucanja cijevi  ili usljed zamrzavanja, izliv vode iz otvorenih slavina, lom stakala na vratima i prozorima doma, provalne krađe i dr.

 

Pored rizika obuhvaćenim izabranim paketom osiguranja, osiguranicima je dodatno omogućeno ugovoriti proširenje pokrića po odobranom paketu, na istoj polisi osiguranja za rizik zemljotresa, rizik indirektnog udara groma na kućne aparate i rizik asistencije u domu.

 

Osiguranje se može zaključiti za nastanjene građevinske objekte* masivne gradnje i/ili za stambene pokretnosti** u nastanjenom građevinskom objektu masivne gradnje na teritoriji Crne Gore.

 

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, predmet osiguranja mogu biti građevinski dio i/ili pokretnosti nenastanjenog stana i vikend kuće masivne gradnje u Crnoj Gori.

 

Primjer osiguranja kuće ili stana od 60 m2 za:

 

 

Uvjereni smo da je zaključenje paketnog osiguranja “Dome moj” najbolji izbor za Vas i Vaš dom, zato ne propustite priliku da u novom obračunskom periodu ostvarite popust uz Vašu Super Karticu!

  

Više informacija o osiguranju “Dome moj” možete dobiti na svim prodajnim mjestima Lovćen osiguranja širom Crne Gore, kod naših ovlašćenih zastupnika prodaje i posredstvom sajta www.lo.co.me.

 

 

______________________________________________________________________

*Građevinskim dijelom stambenog objekta smatraju se svi djelovi zgrade uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije (vodovodna, kanalizaciona, toplovodna i elektro instalacija) i pripadajuća fiksno ugrađena oprema. Pojedinim paketima osigurane su i ograde, trotoari, popločana dvorišta, antene, tende, pomoćni objekti masivne gradnje, drveće, ukrasno bilje i dr., tj. sve što pripada osiguranom objektu i pripadajućem dvorištu tog objekta.

**Stambenim pokretnostima smatraju se stvari koje služe za ličnu upotrebu i potrošnju, te za uređenje stana (namještaj, kućni aparati i uređaji, odjeća, obuća i sl), a koje se nalaze u domu i u vlasništvu su osiguranika i članova njegove porodice. Pojedinim paketima predmet osiguranja mogu biti i gotovina, hartije od vrijednosti, drago kamenje, stvari posebne vrijednosti, zbirke, ručni satovi, umjetnički i muzički predmeti, sportska oprema, alati i uređaji (npr. kosilice), građevinski materijal i oprema namijenjeni za adaptaciju doma i pokretnosti u pomoćnim prostorijama i objektima.

 

Share on Google+