Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Pravila nagradne igre “OŽIVI DOM UZ POKLON BON”

22. 12. 2020

Na osnovu člana 62. Statuta Lovćen osiguranja AD Podgorica, člana 69. stav 3. Zakona o igrama na sreću (Službeni list RCG br. 52/04 i Službeni list Crne Gore br. 13/07, 73/10, 40/11, 61/13 ) i Odluke Izvršnog direktora Lovćen osiguranja, Lovćen osiguranje AD Podgorica broj: 2020/000675/1 od 15.12.2020. godine, donosi sledeće:

 

Uputstvo za organizovanje nagradne igre pod nazivom

Oživi dom uz poklon bon

 

Član 1.

Priređivač nagradne igre

Lovćen osiguranje AD Podgorica sa sjedištem u ulici Slobode 13a, u Podgorici, PIB 02018560 (u daljem tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru za fizička lica pod nazivom “Oživi dom uz poklon bon” u svrhu promocije svojih proizvoda i nagrađivanja korisnika koji imaju zaključeno aktivno kombinovano osiguranje imovine fizičkih lica.

Član 2.

Vrijeme trajanja nagradne igre

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Crne Gore u periodu od 24. 12. 2020. godine do 23.01. 2021. godine i biće realizovana u sklopu jednog nagradnog kola.

Član 3.

Nagradni fond

Ukupan nagradni fond čine:

15 vaučera vrijednosti po 400,00 Eura, vaučeri za trgovinu u prodajnim objektima Tehnomax-a na teritoriji Crne Gore.

Član 4.

Vrijednost nagradnog fonda

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 6.000,00 Eura, sa PDV-om.

              Član 5.

Uslovi za učešće u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada, način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada

 

 

         I.            PRAVO UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učešča u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, ugovarači osiguranja, koji u momentu registracije za nagradnu igru imaju aktivnu polisu kombinovanog osiguranja imovine fizičkih lica u Crnoj Gori  i koji se u periodu trajanja nagradne igre počev od 24.12.2020. godine do 23.01. 2021. godine registruju na web stranici Lovćen osiguranja, unesu tražene podatke i daju saglasnost za direktan marketing.

Korisnici navedenih polisa, koji su radno angažovani tokom trajanja nagradne igre u Lovćen osiguranju, Lovćen životnim osiguranjima i Lovćen Autu, nemaju pravo učešća u nagradnoj igri. 

Praćenje izvlačenja dobitnika nagrada vršiće tročlana komisija koju Odlukom imenuje Priređivač nagradne igre. Svi zapisnici komisije sa izvlačenja dobitnika biće dostavljeni Upravi za igre na sreću Crne Gore.

 

       II.            IZVLAČENJE NAGRADA

Izvlačenje nagrada će se vršiti u prostorijama Priređivača, dok će software za ovu nagradnu igru razviti Služba za ICT Priređivača/ Lovćen osiguranja AD Podgorica, po metodu slučajnog izbora broja polise. Svih 15 dobitnika imaju pravo i dobiti će istu nagradu.

Rezultati dobitnika nagrada biće objavljeni u jednoj dnevnoj novini sa nacionalnom pokrivenošću, i to u dnevnim novinama Pobjeda, najkasnije 5 radnih dana od dana izvlačenja dobitnika, kao i na zvaničnom sajtu Priređivača www.lo.co.me.

Učesnici nagradne igre saglasni su da, u slučaju osvajanja nagrade, priređivač nagradne igre može objaviti njihova imena i fotografije i koristiti ih u reklamne svrhe u vezi sa ovom nagradnom igrom, bez obaveze davanja bilo kakve naknade za to.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova, prethodno objavljena, Pravila nagradne igre.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500,00€, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist budžeta Crne Gore. Nagradni fond u nižoj vrijednosti ostaje u vlasništvu Priređivača nagradne igre i doniraće se u dobrotvorne svhe o čemu će biti donijeta posebna Odluka.

 

     III.            ROK I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Priređivač će o osvojenim nagradama obavijestiti dobitnike putem dostupnih kontakt podataka iz baze klijenata Osiguravača.

Dobitnik vaučer može preuzeti lično ili preko ovlašćenih trećih lica u Upravnoj zgradi Lovćen osiguranja AD u ulici Slobode 13a Podgorica, Odjeljenje za marketinga radnim danima od 08:30 do 15:30h ili u najbližoj poslovnoj jedinici Osiguravača, po prethodnom dogovoru sa Odjeljenjem za marketing.

Ukoliko usljed dejstva više sile (poplava, zemljotresi, epidemije i sl.), bude onemogućeno ili bar ometeno vršenje predviđenih aktivnosti koje proističu iz ovog Uputstva po nazivom “Osvježi dom uz poklon bon”, samo dodjeljivanje nagrada može biti odloženo sve dok ne prestane dejstvo te i takve više sile.

Ukoliko dobitnik ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i Priređivač ne bude mogao u roku od 7 dana od dana izvlačenja nagrade da ga informiše iz bilo kojih razloga koji nijesu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, taj učesnik gubi pravo na nagradu Priređivača, a Priređivač neće imati nikakvih daljih obaveza prema ovom učesniku.

Krajnji rok za realizaciju vaučera u prodajnim objektima Tehnomax-a u Crnoj Gori je 31.03.2021. godine.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novčanu protivvrijednost.

 

Član 6.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Svi eventualni sporovi nastali između dobitnika i priređivača nagradne igre rješavaće se sporazumno, u protivnom nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Ovo Uputstvo stupa na snagu po dobijanju saglasnosti nadležnog organa.

Uputsvo će, nakon dobijanja saglasnosti, biti objavljeno u dnevnim novinama „Pobjedi“ kao i na zvaničnom sajtu priređivača www.lo.co.me, 7 dana prije početka nagradne igre.

 

 

                                                                                                                                                     IZVRŠNI DIREKTOR

Matjaž Božič


Share on Google+