Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Predložena dividenda za akcionare Zavarovalnice Triglav

30. 3. 2018

Nadzorni odbor je prihvatio revidirani godišnji izvještaj za Triglav grupu i matično društvo za 2017. godinu

 

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici 29. 3. 2018. prihvatio revidirani godišnji izvještaj za Triglav grupu (u okviru koje posluje crnogorsko Lovćen osiguranje AD) i za matično društvo za 2017. godinu.  Izvještaj će u skladu sa finansijskim kalendarom biti objavljen 30. 3. 2018. Nadzorni odbor je prihvatio i predlog uprave o izmjeni politike upravljanja kapitalom Triglav grupe i izmjeni dividendne politike kao njezinom dijelu. Predlog visine dividende za 2017. godinu tome je prilagođen i predstavlja osnov za buduće održivo sprovođenje dividendne politike Zavarovalnice Triglav. Nadzorni odbor i uprava predložiće Skupštini akcionara Zavarovalnice da se dio neto dobiti u visini od 56.837.870,00 EUR upotrijebi za isplatu dividende, što predstavlja 82 % konsolidovane neto dobiti za 2017. godinu. Predložena visina isplate dividende po akciji za 2017. jeste 2,50 EUR bruto po akciji.
 

Zavarovalnica Triglav sprovodi atraktivnu i održivu dividendnu politiku. Udio konsolidovane neto dobiti iz prethodne godine namijenjen isplati dividende iznosi najmanje 50%, a pri tome će Zavarovalnica nastojati da akcionarima isplati dividendu koja nije niža od dividende iz prošle godine.
 

Kao i do sada tako i ubuduće sprovođenje će biti podređeno srednjoročnom održivom ostvarenju ciljne adekvatnosti kapitala Triglav grupe. Predlog uprave i Nadzornog odbora u vezi sa godišnjom podjelom neto dobiti Zavarovalnice tako će ravnomjerno da uzme u obzir tri cilja: promišljeno upravljanje kapitalom Triglav grupe i obezbjeđivanje njezine finansijske stabilnosti, reinvestiranje neto dobiti u sprovođenje strategije rasta i razvoja Triglav grupe te isplata privlačne dividende akcionarima.
 

Na osnovu stečenih iskustava, primijenjenih rješenja u evropskom sektoru osiguranja i očekivanja u vezi sa razvojem zakonodavstva na području Solventnost II, Zavarovalnica Triglav nadopunjuje politiku upravljanja kapitalom Triglav grupe. Ciljni profil rizika Grupe ostaje neizmijenjen, dok se djelimično promijenila metodologija izračuna adekvatnosti kapitala Grupe, a time i njezin ciljni raspon. Ciljna adekvatnost kapitala Triglav grupe je određena između 200 i 250 % (u skladu sa prethodnom metodologijom izračuna bila je između 250 i 300 %) i ostaje jedna od viših u evropskom sektoru osiguranja.  Zavarovalnica Triglav ocjenjuje da se adekvatnost kapitala Triglav grupe izračunata u skladu sa novom metodologijom za stanje krajem 2017. godine kreće u ciljnom rasponu između 200 i 250 %. Više informacija o profilu rizika, adekvatnosti kapitala i izmjenama u metodologiji izračuna biće dostupno u izvještajima o solventnosti i finansijskom položaju Zavarovalnice Triglav i Triglav grupe za 2017. godinu, koji će biti objavljeni u zakonskom roku do 6. 5. 2018.
 

 

Share on Google+