Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Triglav - grupacija sa solidnim kapitalom i stabilnim, profitabilnim poslovanjem

14. 9. 2020

S&P ponovo dodijelio visoku ocjenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom

 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (dalje u tekstu: S&P ili agencija) nakon redovnog godišnjeg pregleda dana 11. 9. 2020 Grupi Triglav, a time i njenom matičnom društvu i kćerinskom društvu Pozavarovalnici Triglav Re, ponovo je potvrdila dugoročnu kreditnu ocjenu boniteta i bonitetnu ocjenu financijske snage »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Visoka ocjena odraz je stabilnog i profitabilnog poslovanja Grupe Triglav, njene solidne kapitalizovanosti, promišljene reosiguravajuće zaštite i vodeće tržišne pozicije u Sloveniji i regiji. Bonitetna ocjena »A« isključivo je ocjena samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadržava nikakva povećanja koja bi bila posljedica povezanosti Grupe sa državom.

 

S&P u svojem izvještaju ocjenjuje profil rizičnosti poslovanja Grupe Triglav kao solidan, a profil finansijskih rizika kao vrlo solidan. Navodi da Grupa sa svojom fokusiranošću na stranke i u trenutnim zahtjevnim uslovima osigurava stabilno i profitabilno poslovanje u objema djelatnostima, osiguranju i upravljanju imovinom. Vodeći tržišni položaj na slovenačkom tržištu omogućuje joj primjenu ekonomije razmjera, što nadopunjuje svojom razgranatom ponudom i prodajnom mrežom te upotrebom snažnog Brenda. Profil rizičnosti Triglava je dobar, povezan je sa konzervativnom investicionom politikom te stabilnom i efikasnom reosiguravajućom zaštitom, a investicioni portfolio je kvalitetan i dobro raširen, većinom u eurozoni. S&P smatra da je navedeno u kombinaciji sa disciplinovanim preuzimanjem osiguravajućih rizika ključni temelj koji garantuje stabilnost poslovanja i položaja Grupe Triglav.  

 

Stabilna srednjoročna prognoza bonitetne ocjene odražava očekivanja S&P-a da će Grupa Triglav i u idućem, najmanje dvogodišnjem periodu uspješno održavati poslovnu strategiju sa naglaskom na rastu i daljem širenju poslovanja. Agencija očekuje da će Grupa Triglav uprkos pandemiji i njenim uticajima očuvati dobro, stabilno poslovanje i visoku kapitalizovanost, te da će i u iduće dvije-tri godine ispunjavati kriterijume najmanje za ocjenu »AA«.

Share on Google+